"Johannesburg as it is" 1886 - 1986 :
R 450     beskrywing


The DCO Story :
R 0     beskrywing


The Puritans in Africa :
R 0     beskrywing


The South African Stamp Colour Catalogue :
R 150     beskrywing


The South African Stamp Colour Catalogue :
R 150     beskrywing

A Loyalist (C.J. Langenho
Republicans and Sinners :
R 250     beskrywing

Adam, Heribert and Giliom
The Rise and Crisis of Afrikaner Power :
R 300     beskrywing

Akerman, John Yonge
Ancient and Modern Coins :
R 1500     beskrywing

Alexander, David
Fotogidse tot die Ou en Nuwe Testamente :
R 130     beskrywing

Alpha
Horse and Saddle in South Africa :
R 250     beskrywing

Anderson, A. and M.
A Book on Life for an Adopted Child :
R 150     beskrywing

Ardrey, Robert
The Territorial Imperative :
R 400     beskrywing

Aronson, Theo
Royal Ambassadors :
R 125     beskrywing

Assc. of Mine Managers of
Papers and Discussions 1939-1941 :
R 500     beskrywing

Aucamp, Hennie
Beeltenis verbode :
R 150     beskrywing

Bamm, Peter
Vroee Bakens van die Christendom :
R 75     beskrywing

Barclays Bank
A Bank in Battledress :
R 250     beskrywing

Barlow, Arthur G.
That we may tread safely :
R 100     beskrywing

Barnard, Fred
13 jaar in die skadu van Dr. H.F. Verwoerd :
R 200     beskrywing

Barnard, Louwtjie
`n Hart Verwerp :
R 250     beskrywing

Barnett Potter, Ursula
Barnett Potter. A Fighter :
R 150     beskrywing

Barring, Ludwig
Geheime Agente en Spioene :
R 200     beskrywing

Baumann, Hans
Alexander se Groot Reis :
R 150     beskrywing

Bean, Lucy (Ed.)
The Letters of Jane Elizabeth Waterston :
R 275     beskrywing

Bellwood, W.A.
Whither the Transkei? :
R 115     beskrywing

Beringer, Bernard
Underground Practice in Mining :
R 350     beskrywing

Berning, J.M.
A Select Bibliography on the 1820 :
R 75     beskrywing

Berning, J.M.
A Select Bibliography on the 1820 :
R 100     beskrywing

Bezant, N.G.
Everlasting Foorprints :
R 100     beskrywing

Bezant, Newton G
Patched trousers :
R 100     beskrywing

Bickels
S.A. Numistat 1967/68 :
R 150     beskrywing

Biermann, Barrie
Red Wine in South Africa :
R 315     beskrywing

Birkby, Carel
Airman lost in Africa :
R 125     beskrywing

Birkby, Carel
Dancing the Skies :
R 200     beskrywing

Birkby, Carel
In the Sun I'm Rich :
R 75     beskrywing

Blackburn, Douglas
A Burgher Quixote :
R 100     beskrywing

Blackwell. Leslie
Of Judges and Justice :
R 150     beskrywing

Bollen, Frederick G.B.
The South African Pupil's Own Arithmetic :
R 350     beskrywing

Bonsma, Prof. Jan
Bosvelbome en Weistreke :
R 250     beskrywing

Booyens, Bun
Die Stellenbossche Distriksbank 1882-1982 :
R 150     beskrywing

Booyens, Prof. Bun
Die Lewe van D.F. Malan :
R 125     beskrywing

Borman, Martie
Die Kaaplandse Onderwysdepartement :
R 650     beskrywing

Borman, Martie
Die Kaaplandse Onderwysdepartement 1839-1989 :
R 850     beskrywing

Bosman, Herman Charles
A Cask of Jeripigo :
R 100     beskrywing

Bosman, Herman Charles
Mafeking Road :
R 100     beskrywing

Botha, M.C.
Politiek en Parlement :
R 150     beskrywing

Botha, M.C.
Premiersverkiesings sedert 1910 :
R 300     beskrywing

Bothma, T.I.F.
Vrugtekweking vir almal :
R 250     beskrywing

Bothma, T.I.F.
Vrugtekweking vir almal :
R 275     beskrywing

Bouman, Dr. J.P.
Revolusie van die Eensames :
R 150     beskrywing

Boydell, Tommy
My Beloved Country :
R 85     beskrywing

Bredekamp, H.C.
Afrikaanse Geskiedskrywing en Letterkunde: :
R 150     beskrywing

Bredekamp, H.C. (Red.)
Afrikaanse Geskiedskrywing en :
R 150     beskrywing

Bresler, C.P.
Lineage of Conflict :
R 100     beskrywing

Brink, Andre P.
Heildronk :
R 150     beskrywing

Brink, Andre P.
Rumours of Rain :
R 400     beskrywing

Brink, Andre P.
The Wall of the Plague :
R 200     beskrywing

Brink, Jaco P.
God se Boerevolk :
R 200     beskrywing

Bristow-Bovey, Darrel
I moved your cheese :
R 250     beskrywing

Brits, J.P.
Tielman Roos - political prophet or :
R 350     beskrywing

Brooke Simons, Phillida
Ou Mutual. 1845 - 1995 :
R 350     beskrywing

Broughton, Morris
Press and Politics of South Africa :
R 150     beskrywing

Brown, James Ambrose
Journey to Frigidus; Seal Island; Mousanzia :
R 1000     beskrywing

Brown. James Ambrose
Journey to Frigidus :
R 400     beskrywing

Brummer, N.J.
Die Unie-Burger :
R 200     beskrywing

Brummer, Prof. N.J.
Die Spraaksame Ossewa :
R 350     beskrywing

Bruwer, A.J.
South Africa: A case for a national gold :
R 350     beskrywing

Bruwer, P.F.
Die Derde Vryheidsoorlog Woed . . . :
R 125     beskrywing

Bryant, Margot
Taking Stock. Johannesburg Stock :
R 150     beskrywing

Bryce, Anne (Ed.)
A Pictorial History of Advertising in SA :
R 575     beskrywing

Bullock, Alan
Hitler. A Study in Tyranny :
R 150     beskrywing

Burger, Jan
The Gulf Between :
R 125     beskrywing

Burman, Jose
Cape Drives and Places of Interest :
R 100     beskrywing

Burman, Jose
Coastal holiday :
R 150     beskrywing

Butler, Guy
A Local Habitation :
R 200     beskrywing

Butler, Guy
Bursting World. An Autobiography 1936 - 45 :
R 200     beskrywing

Butler, Guy
Karoo Morning :
R 200     beskrywing

Butler, Guy
Karoo Morning :
R 135     beskrywing

Butler, Guy
Karoo Morning. An Autobiography 1918 - 35 :
R 200     beskrywing

Butler, Jeffrey
The Liberal Party and the Jameson Raid :
R 250     beskrywing

Calpin, G.H.
At last we have got our country back :
R 100     beskrywing

Calpin, G.H.
Indians in South Africa :
R 275     beskrywing

Cameron, Trewhella
Jan Smuts. An Illustrated Biography :
R 350     beskrywing

Cameron, Trewhella (Red.)
Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika :
R 150     beskrywing

Campbell, Roy
Roy Campbell. Collected Works :
R 500     beskrywing

Carpendale, Glen (Ed.)
Atlas Catalogue of R.S.A. :
R 200     beskrywing

Carr, E.H.
What is history? :
R 75     beskrywing

Carter, John
ABC for Book Collectors :
R 250     beskrywing

Cartwright, A.P.
The Dynamite Company :
R 200     beskrywing

Cartwright, A.P.
The Gold Miners :
R 200     beskrywing

Chatterton, James
The Return of the Drums :
R 100     beskrywing

Chilvers, Hedley A.
The Seven Lost Trails of Africa :
R 100     beskrywing

Chilvers, Hedley A.
The Seven Wonders of Southern Africa :
R 400     beskrywing

Chilvers, Hedley A.
The Yellow Man Looks On :
R 250     beskrywing

Chirurgicus
First Aid for Everybody :
R 350     beskrywing

Chittenden, Anita
Trek reg aan :
R 150     beskrywing

Cillie, P.J.
Eet jou rape eerste. `n Bonteboek :
R 75     beskrywing

Cillie, P.J.
Tydgenote :
R 75     beskrywing

Cilliers, Pieter
`n Kas is vir klere :
R 250     beskrywing

City of Johannesburg
Guide to the Africana Museum :
R 150     beskrywing

Clark, Vivian
God se genesing vir depressie :
R 100     beskrywing

Cleland, John
Fanny Hill. Memoirs of a Woman of Pleasure :
R 150     beskrywing

Cloete, J.J.N.
Parliaments of South Africa :
R 150     beskrywing

Cockram, Gail-Maryse
Vorster's Foreign Policy :
R 125     beskrywing

Coetzee, C.B.
Delfstowwe van die Republiek van Suid-Afrika :
R 750     beskrywing

Coetzee, D.J.
Living with the dead :
R 150     beskrywing

Coetzee, Dr. J. A.
Volksidee en Nasiebou :
R 350     beskrywing

Coetzee, Dr. Japie
Raar maar waar :
R 75     beskrywing

Coetzee, G.A.
The Republic - a reasoned view :
R 175     beskrywing

Coetzee, J.A.
Politieke Groepering :
R 250     beskrywing

Coetzee, Japie
Aangrypende verhale van gister :
R 250     beskrywing

Coetzee, Nico S. (Red.)
Suid-Afrikaanse KATALOGUS van Boeke :
R 1000     beskrywing

Colvin, Ian D.
Introduction to Africana :
R 250     beskrywing

Comfort, Alex
Die Nuwe Vreugde van Seks :
R 450     beskrywing

Connolly, Bob
The Bob Connolly Story :
R 135     beskrywing

Conradie, P.J.
**Avonture van Griekse Helde en Gode :
R 200     beskrywing

Cooper, Alan A.
The Order of Freemasons in South Africa :
R 200     beskrywing

Cornell, D.E.
The History of the Rondebosch Boys' High School :
R 200     beskrywing

Crafford, C.P. de W. et a
Polisie-Praatjies en Pensketse :
R 200     beskrywing

Crafford, F.S.
Jan Smuts. A biography :
R 150     beskrywing

Cronje, Prof. G (Red.)
Aspekte van die Suid-Afrikaanse Historiografie :
R 400     beskrywing

Cronje, Prof. G.
Aspekte van die SA Historiogarfie :
R 350     beskrywing

Cronje, Prof. G. (Red.)
Aspekte van die Suid-Afrikaanse Historiografie :
R 350     beskrywing

Croudace, Glynn
Motives for Murder :
R 100     beskrywing

Croudace, Glynn
Transvaal Jade :
R 100     beskrywing

Crowley, Charles
Operating Systems. A Design-Oriented Approach :
R 1000     beskrywing

Cruywagen, Riaan
Wat,s nuus? :
R 350     beskrywing

Crwys-Williams, Jennifer
South African Despatches :
R 250     beskrywing

d'Assonville, V.E.
Totius - Profeet van die Mooirivier :
R 150     beskrywing

Dainow, David
Our Shadchan. A Humorous Satire :
R 150     beskrywing

De Kiewiet, C.W.
A History of South Africa :
R 150     beskrywing

De Kiewiet, C.W.
The Anatomy of South African Misery :
R 135     beskrywing

De Klerk, F.W.
Die laaste trek - `n nuwe begin. Outobiografie :
R 250     beskrywing

De Klerk, Willem
Afrikaners: Kroes, Kras, Kordaat :
R 100     beskrywing

De Klerk, Willem
F.W. de Klerk. Die man en sy tyd. :
R 250     beskrywing

De Kock, W.J (Ed.)
Dictionary of South African Biography 2 :
R 650     beskrywing

De Kock, W.J.
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek :
R 650     beskrywing

De Kock, Wessel
`n Wyse van Spreke :
R 85     beskrywing

De Villiers, Dirk en Joh.
Paul Sauer :
R 150     beskrywing

De Villiers, I.L.
Depressie. Die siekte van ons tyd :
R 150     beskrywing

De Villiers, Marianna
Borduur Byderwets - met wol! :
R 125     beskrywing

De Villiers, R.M (Ed.)
Better than they knew :
R 100     beskrywing

De Villiers, Rene & Brook
The Story of the Rand Club :
R 150     beskrywing

De Waal, Jacques
Die ongelooflike Vlieende Pierings :
R 250     beskrywing

Degenaar, J.J.
Beweging Uitwaarts :
R 100     beskrywing

Degenaar, J.J.
Keuse vir die Afrikaner :
R 250     beskrywing

Deist, F.E.(Red.)
Die Bybel Leef :
R 250     beskrywing

Delius, Anthony
The Long Way Round :
R 150     beskrywing

Die Mediese Raad
NOODHULP. :
R 250     beskrywing

Dingle, D.
and the doctor recovered :
R 75     beskrywing

Dommisse, Ebbe
Anton Rupert. `n Lewensverhaal :
R 350     beskrywing

Dread, Zebulon
Memories of a Closet Guerrilla :
R 150     beskrywing

Du Plessis, Capt. J.H.
Diamonds are Dangerous :
R 350     beskrywing

Du Plessis, I.D.
Aantekeninge uit Tuynstraat :
R 250     beskrywing

Du Plessis, I.D.
From a Persian Garden. :
R 500     beskrywing

Du Plessis, I.D.
New Quatrains of Omar Khayyam :
R 250     beskrywing

Du Plessis, I.D.
Uitgesoekte goelstrories :
R 200     beskrywing

Du Plessis, Pienkes
Duinestories :
R 125     beskrywing

Du Plessis, S.J.
Wingerdsiektes in Suid-Afrika :
R 250     beskrywing

Du Plessis, Wennie
Hou Kop! :
R 200     beskrywing

Du Preez, Prof. Dr. A.B.
Inside the South African Crucible :
R 300     beskrywing

Du Toit, Chris
Ander het gese :
R 3450     beskrywing

DuBern, Roger
Restoureer ou meubels :
R 250     beskrywing

Dyer, Anne
Borduur op Gaas :
R 200     beskrywing

Eames, David
Pottery for Pleasure and Profit :
R 150     beskrywing

Eksteen, Louis (Red.)
Van der Walt se Groot Wereldensiklopedie :
R 350     beskrywing

Eksteen, M.C.
Lesotho in Uitwaartse Beweging :
R 250     beskrywing

Eloff, Magdalena
Die President en Ek :
R 200     beskrywing

Elphick, Richard
The Shaping of South African Society :
R 135     beskrywing

Fawcett, Lt.Col. P.H.
Exploration Fawcett :
R 135     beskrywing

Fensham, Charles
Ou Hoofgebou, `n Eeu Oud :
R 150     beskrywing

Ferreira, Antoinette
Bespaar in die huis. 300 wenkies :
R 50     beskrywing

Ferreira, Antoinette
Kinderpartytjies :
R 250     beskrywing

Fiasconaro, Gregorio
I'd Do It Again :
R 150     beskrywing

Finlay, William
An illustrated history of Stamp Design :
R 250     beskrywing

Fish, Loui
Onsinkbaar :
R 150     beskrywing

Fisher, John
The Afrikaners :
R 250     beskrywing

FitzPatrick, Percy
Jock of the Bushveld :
R 150     beskrywing

Flemming, Leonard
A Fool on the Veld :
R 150     beskrywing

Flemming, Leonard
The Odd Koppie of A Veld Fool :
R 250     beskrywing

Fletcher Ray, J.
Die hand wat die spykers ingeslaan het :
R 200     beskrywing

Forrest, Penelope
Seelversameling. :
R 150     beskrywing

French, Major Gerald
The Life of Field-Marshal Sir John French :
R 300     beskrywing

Fuller, Basil
Springbok Round The Corner :
R 100     beskrywing

Furneaux, Rupert
The Great Treasure Hunts :
R 150     beskrywing

Gardner, John
For Special Services. James Bond 007 :
R 200     beskrywing

Geldenhuys, Lulu
Nuttige Wenke vir die Huisvrou :
R 150     beskrywing

Gericke, B. (Ed.)
S.A. Argiefblad 13/S.A. Archives Journal 13 :
R 150     beskrywing

Gericke, B. (Ed.)
S.A. Argiefblad 15/S.A. Archives Journal 15 :
R 250     beskrywing

Gericke, B. (Ed.)
S.A. Argiefblad 17/S.A. Archives Journal 17 :
R 200     beskrywing

Gericke, B. (Ed.)
S.A. Argiefblad 19/ S.A Archives Journal 19 :
R 200     beskrywing

Geyser, O.
Die Nasionale Party :
R 750     beskrywing

Geyser, O.
Die SA Politieke Geskiedenis in Beeld :
R 350     beskrywing

Geyser, Prof. Dr. O.
Dr. H.F. Verwoerd die Republikein :
R 175     beskrywing

Gie, S.F.N.
Geskiedenis van Suid-Afrika :
R 300     beskrywing

Gilbert, Martin
Jewish History Atlas. Revised Edition :
R 145     beskrywing

Giles
Giles Cartoons :
R 250     beskrywing

Gill, Fraser
The Story of Stuttafords :
R 200     beskrywing

Godwin, John
Wings to the Cape :
R 185     beskrywing

Goedhart, Bas
Die adel van jou naam. :
R 250     beskrywing

Goosen, D.P.
Die Triomf van Nasionalisme in Suid-Afrika :
R 500     beskrywing

Gordimer, Nadine
A World of Strangers :
R 100     beskrywing

Gordimer, Nadine
The Conservationist :
R 350     beskrywing

Gordimer, Nadine
The Pickup :
R 100     beskrywing

Gordon, Ruth
Natal's Royal Show :
R 145     beskrywing

Gordon-Brown, Alfred
The Settlers' Press :
R 300     beskrywing

Goudvis, Bertha
The Mistress of Mooiplaas :
R 100     beskrywing

Green, G.A.L.
An Editor Looks Back :
R 150     beskrywing

Greyling, R.J.
Terrorisme. Die Feite :
R 250     beskrywing

Grobbelaar, P.W.
Man van die Volk :
R 450     beskrywing

Grobler, Douwlina
O, om ma te wees :
R 125     beskrywing

Grobler, Senator J.H.
Africa's Destiny :
R 300     beskrywing

Grun, Bernard
Private Lives of the Great Composers :
R 300     beskrywing

Hall, Sian en Marsh, Rob
Kan dit waar wees? :
R 285     beskrywing

Hancock, W.K.
Smuts. Two volumes :
R 750     beskrywing

Henderson, R.H.
An Ulsterman in Africa :
R 200     beskrywing

Hennig, Helmke
Voetslaan in Suid-Afrika :
R 100     beskrywing

Hitchcock, Bob
Bwana - Go Home :
R 65     beskrywing

Hobson, S.B.
Broers (Outobiografies) :
R 100     beskrywing

Hole, Hugh M.
The Jameson Raid :
R 350     beskrywing

Hopkins, Pat
Voelvry. The movement that rocked SA :
R 500     beskrywing

Hopkins, Pat
Voelvry. The Movement that rocked South Africa :
R 300     beskrywing

Huddleston, Father Trevor
Naught for your comfort :
R 250     beskrywing

Hugo, Pierre
Quislings of Realists? :
R 200     beskrywing

Human, Koos
Raar maar waar :
R 150     beskrywing

Hume, Margaret
Sawdust heaven :
R 100     beskrywing

Humphris-Allen
Die Afrikaanse Huisdokter. Drie dele :
R 350     beskrywing

Immelman, R.F.M.
University of Cape Town Libraries 1829 - 1955 :
R 150     beskrywing

Iron, Ralph
The Story of An African Farm :
R 575     beskrywing

Irvin and Johnson
Suid-Afrikaanse Visse en Vissery :
R 100     beskrywing

Iwanowski, George
The White Stallions of Kyalami :
R 1000     beskrywing

J.H. de Bussy
Die Afrikaanse Droomboek :
R 500     beskrywing

Jackson, A.T.
Eenvoudige Houtbewerking :
R 100     beskrywing

Jaff, Fay
Women South Africa Remembers :
R 65     beskrywing

Jaffe, Allen
The South African Coin Collectors' Handbook :
R 125     beskrywing

Jeffs, Wilfrid A.
Goeiemore Tuiniers! :
R 150     beskrywing

Jenkins, Geoffrey
The Companion Guide to South Africa :
R 150     beskrywing

Johns, Capt. W.E.
Biggles Pioneer Air Fighter :
R 100     beskrywing

Johns, Capt. W.E.
Biggles sorts it out :
R 200     beskrywing

Johns, Capt. W.E.
The Death Rays of Ardilla :
R 250     beskrywing

Johns, Capt. W.E.
To outer space :
R 150     beskrywing

Johnson, R.W.
South Africa. :
R 100     beskrywing

Jooste, Unius
Goud en Silwer. Twee dele :
R 475     beskrywing

Joseph, Claudia
Kate. The Making of a Princess :
R 150     beskrywing

Joubert, Dr. Dian
Die Kaapse Stemreg :
R 100     beskrywing

Joubert, Dr. Dian
Die Naturelle-Grondkwessie :
R 100     beskrywing

Joubert, Dr. Dian
Met Iemand van `n Ander Kleur :
R 100     beskrywing

Joubert, Dr. Dian
Oorlogsverklaring 1939. Drama in die Volksraad :
R 100     beskrywing

Joubert, Elsa
The Long Journey of Poppie Nongena :
R 100     beskrywing

Joubert, Gideon
Die Groot Gedagte :
R 200     beskrywing

Joyce, Peter
Anatomy of Rebel. Smith of Rhodesia :
R 300     beskrywing

Joyce, Peter
Suid-Afrika in die 20ste eeu :
R 150     beskrywing

Joyce, Peter
Suid-Afrika in die 20ste eeu :
R 150     beskrywing

Juta, Jan
Look out for the ostriches :
R 100     beskrywing

Karsten, Chris
S.A. Geweldenaars sonder genade :
R 200     beskrywing

Kawai, Tatsua
The Goal of Japanese Expansion :
R 200     beskrywing

Kayle, Allan
Salvage of the Birkenhead :
R 275     beskrywing

Kennedy, R.F.
Africana Repository :
R 350     beskrywing

Kenney, R.U.
Abraham Izak Perold. :
R 300     beskrywing

Keppel-Jones, Arthur
When Smuts Goes :
R 200     beskrywing

Keppel-Jones, Arthur
When Smuts Goes :
R 300     beskrywing

Kestell, J.D.
Abraham Paul Kriel. Sy lewe en werk :
R 250     beskrywing

Kesting, J.G. (Ed.)_
Libraries and people :
R 375     beskrywing

Kiernan, R.H.
General Smuts :
R 100     beskrywing

King, Fay
An ear of wheat :
R 100     beskrywing

Kirsten, Keith
Wennerwenke vir die Tuin :
R 150     beskrywing

Kleynhans, W.A.
Volksregering in die Zuid-Afrikaansche Republiek :
R 125     beskrywing

Knaggs, Oliver
Amelia Earhart - her last flight :
R 500     beskrywing

Knaggs, Oliver
Let the people know. U.F.O.'s in South Africa :
R 200     beskrywing

Knox, Graham
Estate Wine in South Africa :
R 150     beskrywing

Kops, Harold
Veld, city and sea :
R 100     beskrywing

Kotze, E.
Die slag van die breekwater :
R 200     beskrywing

Kotze, Willem D.
Voetspore in die Kalahari :
R 200     beskrywing

Krige, C.F.
To cure sometimes :
R 250     beskrywing

Kruger, D.W.
Die Britse Imperialisme - Post Mortem van :
R 100     beskrywing

Kruger, D.W.
The Age of the Generals :
R 200     beskrywing

Kruger, D.W.
The Making of a Nation :
R 185     beskrywing

Kruger, J.J.
Fees by die Waens. Gedenkalbum :
R 150     beskrywing

Kurth, Heinz en Geneste
Oor die kole - `n omvattende braaigids :
R 100     beskrywing

Laerskool President Kruge
Kinderpartytjies :
R 125     beskrywing

Langenhoven, C.J.
Die laaste van die Takhare en ander Verhoogstukke :
R 200     beskrywing

Langner, Danie (Red.)
Gebroke Land :
R 400     beskrywing

Leonard, Maj W.M.
Plaasbeveiliging :
R 250     beskrywing

Lessing, Christoffel
Forth from the dungeon :
R 150     beskrywing

Lessing, Christoffel
Kersfees in die tronk :
R 200     beskrywing

Lessing, Christoffel
Met `n Dankbare Liefdesgroet :
R 150     beskrywing

Levine, Eli
The Golden Key :
R 250     beskrywing

Levine, Eli
The Golden Key. :
R 300     beskrywing

Library of Parliament, Ca
Annual List of Africana received, No.2 :
R 250     beskrywing

Library of Parliament, Ca
Annual List of Africana received. No. 1 :
R 250     beskrywing

Library of Parliament, Ca
Annual List of Africana. No. 9 :
R 250     beskrywing

Linecar, Howard
Coins and Coin Collecting :
R 200     beskrywing

Little, A.I.
History of the City Club, Cape Town 1878-1938 :
R 350     beskrywing

Livingston, Carole
Aannneem is vir altyd :
R 250     beskrywing

Lodewijks, Tia
Leer jou kleuter swem :
R 150     beskrywing

Lotter, Elbie
Dis ek, Anna :
R 350     beskrywing

Luyt, Louis
Walking Proud. The Louis Luyt Autobioraphy :
R 250     beskrywing

Luyt, Valerie
Praktiese Batik :
R 100     beskrywing

M*E*R
My Beskeie Deel. `n Outobiografiese Vertelling :
R 275     beskrywing

M.V. Kommissie
Dr. Jenner's Mediese Raadgever :
R 1500     beskrywing

Maartens, Maretha
Marike. `n Reis deur somer en winter :
R 200     beskrywing

Maartens, Maretha
Poegaailyf of Vonkeloog? :
R 125     beskrywing

Macdonald, Tom
Jan Hofmeyr. Heir to Smuts :
R 150     beskrywing

Macdonald, Tom
Ouma Smuts :
R 125     beskrywing

Macfadyen, W.A.
The Political Laws of the ZAR :
R 400     beskrywing

Maclear Bate, H.
South Africa without Prejudice :
R 250     beskrywing

Malan, D.F.
Afrikaner-Volkseenheid :
R 150     beskrywing

Malan, M.P.A.
Die Nasionale Party van Suid-Afrika, 1914 - 1964 :
R 150     beskrywing

Malherbe, D.F.
Die Meul Dreun en ander Toneelwerk :
R 200     beskrywing

Malherbe, Dr. E.G.
Never a dull moment :
R 350     beskrywing

Malherbe, Paul N.
Multistan: A Way Out of the South African Dilemma :
R 200     beskrywing

Marais, Ben J.
Die Kleur-krisis en die Weste :
R 450     beskrywing

Marais, J.S.
The Fall of Kruger's Republic :
R 200     beskrywing

Marais, Jaap
Die Era van Verwoerd :
R 450     beskrywing

Marais, Jaap
Waarheid en Werklikheid :
R 300     beskrywing

Marais, Pets
In die saal. Stories oor perde :
R 200     beskrywing

Marsh, John et al
Skeleton Coast :
R 150     beskrywing

Marsh, Rob
Verlore Skakels :
R 250     beskrywing

Mawson, E.O.
Pioneer Irrigation and Light Railways :
R 750     beskrywing

McCord, Capt. J.J.
South African Struggle :
R 200     beskrywing

McIntyre, Donald
A Century of Bishops :
R 200     beskrywing

McNeile, Michael
True Stories of This Africa of Ours :
R 100     beskrywing

Meiring, Martie Retief
Janie du Plessis :
R 250     beskrywing

Meiring, Piet
Goud vir die Soeker :
R 450     beskrywing

Meissner, Hans-Otto
Die Man met Drie Gesigte :
R 150     beskrywing

Mendelssohn, Sidney
South African Bibliography. Volume Two :
R 1350     beskrywing

Mervis, Joel
Passing Show Again :
R 150     beskrywing

Metrowich, Red
Africa Survey :
R 150     beskrywing

Meyer, P.J.
Trek Verder. Die Afrikaner in Afrika :
R 150     beskrywing

Miller, Frank
DAREDEVIL. Born Again :
R 1000     beskrywing

Millin, Sarah Gertrude
The Measure of my Days :
R 150     beskrywing

Millin, Sarah Gertrude
The Night is Long :
R 115     beskrywing

Millin, Sarah Gertrude
The South Africans :
R 165     beskrywing

Mol, Arnold
Help! Ek is `n bestuurder :
R 200     beskrywing

Monnig & Veldman
Handboek oor Veesiektes :
R 650     beskrywing

Monsarrat, Nicholas
Depends what you mean by love :
R 100     beskrywing

Morris, Michael
A Passion for Home :
R 200     beskrywing

Morris, Michael
Fuzzversus :
R 200     beskrywing

Morris, Michael
The Sweetness and the Sadness :
R 300     beskrywing

Mouton, Alex
Voorloper. Die lewe van Schalk Pienaar :
R 150     beskrywing

Muir, Virginia J.
Die Eenjaar-Bybel vir Kinders :
R 200     beskrywing

Muller, C.F.J et al
A Select Bibliography of South African History :
R 450     beskrywing

Muller, C.F.J et al
South African History and Historians - A Bibliogr :
R 650     beskrywing

Muller, C.F.J et al
Supplement to A Select Bibliography of SA History :
R 250     beskrywing

Muller, Joey
"Mrs Noltjie" and Stories of the Karroo :
R 150     beskrywing

Muller, Prof.C.F.J. (Ed.)
500 Years. A History of South Africa :
R 200     beskrywing

Munger, Edwin S.
The Afrikaners :
R 75     beskrywing

Murray, Hugh
The First 150 Years :
R 150     beskrywing

Murray, Hugh (Ed.)
The First 150 Years :
R 150     beskrywing

Musiker, R.
Guide to South African Refrence Books :
R 250     beskrywing

Musiker, Reuben
Companion to South African Libraries :
R 350     beskrywing

Musiker, Reuben
South African Bibliography :
R 200     beskrywing

Narbeth, Colin
Collecting Paper Money and Bonds :
R 500     beskrywing

Neame, L.E.
Today's News Today :
R 100     beskrywing

Neethling, Prof. J.H.
Landbou-Onderwys op Stellenbosch :
R 500     beskrywing

Nel, Martini
Skeppende naaldwerk vir binneversiering :
R 350     beskrywing

Nesbitt, M. de B.
The Road to Avalon :
R 100     beskrywing

Nicol, Wm.
Met Toga en Troffel :
R 200     beskrywing

Nicol, Wm.
Sunrise on the Langeberge :
R 150     beskrywing

Niehaus, Carl
Om te veg vir hoop :
R 200     beskrywing

Nienaber, Dr. P.J.
Dr. J.D. Kestell :
R 150     beskrywing

Nieuwoudt, Dr. C.F.
Uitvoerende Gesag in die ZAR :
R 150     beskrywing

Nimocks, Walter
Milner's Young Men :
R 300     beskrywing

Nitsche, Roland
Money :
R 200     beskrywing

Niven, Cecily
Jock and Fitz :
R 325     beskrywing

Nusbaum, Deric
Deric onder die Indiane :
R 300     beskrywing

Nutting, Anthony
Scramble for Africa :
R 275     beskrywing

O'Brien Geldenhuys, Dr. F
Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge :
R 150     beskrywing

O'Keefe, Bob
Gold without glitter :
R 100     beskrywing

O'Kulis, Dr.
Die Eselskakebeen :
R 250     beskrywing

Odendaal, Francois
Stroom af :
R 350     beskrywing

Onbekend
Die Senaat - The Senate :
R 650     beskrywing

Oosthuizen, O.A.
Die Nasionale Koalisie-Regering 1939-1942 :
R 200     beskrywing

Orffer, C.J. (Red.)
Wyndruifkultivars in Suid-Afrika :
R 100     beskrywing

Pachai, Bridglal
The South African Indian Question 1860-1971 :
R 350     beskrywing

Papenfus, Theresa
Pik Botha en sy tyd :
R 400     beskrywing

Paton, Alan
Cry, the beloved country :
R 500     beskrywing

Paton, Alan
Cry, the beloved Country :
R 350     beskrywing

Paton, Alan
Kontakion for you departed :
R 185     beskrywing

Patterson, Sheila
The Last Trek :
R 250     beskrywing

Pauw, Jacques
In the Heart of the Whore :
R 1500     beskrywing

Pedersen, Neville
When the storm has ceased to blow :
R 100     beskrywing

Pelser, F.C.
Arend oor Tafelberg :
R 150     beskrywing

Pelzer, Prof. A.N.
Verwoerd aan die Woord :
R 500     beskrywing

Pelzer, Prof. A.N.
Verwoerd aan die Woord. Toesprake 1948-1966 :
R 400     beskrywing

Perham, Margery
The Protectorates of South Africa :
R 125     beskrywing

Petropulos, Marina
Baba- en Kindersorg Handboek :
R 250     beskrywing

Piegl, Peter
Gell Agliotti. A Biography :
R 250     beskrywing

Pienaar, A.A.
Maanhaar :
R 150     beskrywing

Pienaar, E.C.
Werda! :
R 250     beskrywing

Pienaar, S.W.
Glo in u Volk. D.F. Malan as redenaar :
R 225     beskrywing

Pienaar, Schalk
Getuie van groot tye :
R 115     beskrywing

Pike, Henry R.
A History of Communism in South Africa :
R 250     beskrywing

Pistorius, P.V.
No Further Trek :
R 65     beskrywing

Plato
Die Simposium of Die drinkparty :
R 500     beskrywing

Pohl, Victor
Farewell the Little People :
R 85     beskrywing

Potgieter, D.J. (Ed.)
Standard Encyclopaedia of Southern Africa :
R 250     beskrywing

Potgieter, D.J. (Ed.)
Standard Encyclopaedia of Southern Africa :
R 250     beskrywing

Potgieter, D.J. (Ed.)
Standard Encyclopaedia of Southern Africa :
R 200     beskrywing

Potgieter, D.J. (Ed.)
Standard Encyclopaedia of Southern Africa :
R 200     beskrywing

Potgieter, J.E.
Vuurpyle en Satelliete :
R 350     beskrywing

Preller, Johann F.
Die Konvensie-Dagboek van F.S. Malan :
R 100     beskrywing

Preston, Antony
Suid-Afrikaanse Geskiedenis in beeld :
R 300     beskrywing

Preston, Antony
Suid-Afrikaanse Geskiedenis in beeld :
R 350     beskrywing

Pretorius, Adv. P.J.
Volkshoop :
R 1000     beskrywing

Pretorius, Gert
Bruckner de Villiers. Man van die Daad :
R 350     beskrywing

Pretorius, Gert
Die Malans van Morewag :
R 200     beskrywing

Pretorius, W.G.
Die Kommunisme. Fabel en Feit :
R 350     beskrywing

Prins, Gavin
Joost en Amor. Agter die skerms :
R 150     beskrywing

Prins, Jan
Brug speel ABC :
R 100     beskrywing

Prinsloo, Dr. Daan
Stem uit die Wilderness. (P.W. Botha) :
R 350     beskrywing

Public Relations
The South African Railways :
R 400     beskrywing

Pyrah, G.B.
Imperial Policy and South Africa :
R 125     beskrywing

Quinn, Frank
Beneath the Lion Bold :
R 150     beskrywing

Ranby, W.E.
The City Club Cape Town :
R 150     beskrywing

Raper, P.E.
Dictionary of Southern African Place Names :
R 350     beskrywing

Raper, P.E.
Nammkunde-Bronnegids, Deel 1 :
R 150     beskrywing

Rawicz, Slavomir
Die Lang Pad :
R 250     beskrywing

Reader's Digest
Mysteries of the Unexplained :
R 250     beskrywing

Reader's Digest
South African Household Hints and Handy Tips :
R 350     beskrywing

Readers Digest
Illustrated History of South Africa. :
R 350     beskrywing

Redgrave, J.J.
The Collegiate School for Girls :
R 150     beskrywing

Reitz, Deneys
No Outspan :
R 300     beskrywing

Reitz, Dr. Hjalmar
The Conversion of a South African Nationalist :
R 150     beskrywing

Retief Meiring, Martie
Evita en haar lewe met FW de Klerk :
R 200     beskrywing

Retief, Hanlie
Byleveld. Dossier van `n baasspeurder :
R 250     beskrywing

Rhodesian Philatelic Agen
The Rhodesia Stamp Catalogue 1977 :
R 100     beskrywing

Rhoodie, Deneys
Conspirators in Conflict :
R 250     beskrywing

Rhoodie, Eschel
PW Botha. The Last Betrayal :
R 200     beskrywing

Rhoodie, Katy
Agter `n Marmerskans :
R 250     beskrywing

Richard, Dirk
Tussen Bid en Droom :
R 200     beskrywing

Rieck, Arnold
Jan Christiaan Smuts :
R 100     beskrywing

Ries, Dawie en Alf
John Vorster 10 Jaar :
R 150     beskrywing

Ringer, Mary
Cradle of storm :
R 100     beskrywing

Roberts, Gladys
The Story of the Discovery of the OFS Goldfields :
R 100     beskrywing

Robertson, Marian
Bou vir Permanensie, 1883 - 1983 :
R 250     beskrywing

Roets, Mathys
Steeds Mathys :
R 250     beskrywing

Rompel, Frederik
Van alle kante :
R 100     beskrywing

Rosenberg, Valerie
Sunflower to the Sun :
R 250     beskrywing

Rosenthal, Eric
From Drury Lane to Mecca :
R 100     beskrywing

Rosenthal, Eric
Tankards and Traditions :
R 150     beskrywing

Rosenthal, Eric
TOTAL's Book of Southern African Records :
R 125     beskrywing

Rosenthal. Eric
Portland Cement in South Africa :
R 100     beskrywing

Rossouw, Fransie (Compile
A South African Bibliography to the year 1925 :
R 500     beskrywing

Rourke, Melina
Melina Rourke :
R 100     beskrywing

Rousseau, Leon
Die groot avontuur :
R 375     beskrywing

Runnalls, John
Often derailed - but still on track :
R 100     beskrywing

Rupert, Anton
Nuwe Realisme oor Afrika :
R 50     beskrywing

Rupert, Anton
Prioriteite vir Medebestaan :
R 250     beskrywing

Sachs, Bernard
Herman Charles Bosman as I knew him :
R 200     beskrywing

Sachs, Bernard
South African Personalities and Places :
R 250     beskrywing

Saker, Harry
The South African Flag Controversy :
R 350     beskrywing

Saker, Harry
The South African Flag Controversy 1925-1928 :
R 250     beskrywing

Salway, Lance
Forgers :
R 125     beskrywing

Schapera, I.
Migrant Labour and Tribal Life :
R 250     beskrywing

Scheffler, Hans en Bouwer
Liewe Lydia - Liewe Fritz :
R 250     beskrywing

Schoeman, B.M.
Van Malan tot Verwoerd :
R 150     beskrywing

Schoeman, B.M.
Vorster se 1 000 dae :
R 150     beskrywing

Schoeman, Ben
Ben Schoeman. My lewe in die politiek :
R 250     beskrywing

Schoeman, Chris
Die Onbekende Van Gogh :
R 250     beskrywing

Schoeman, Emsie
Elegant Geklee :
R 200     beskrywing

Schoeman, Emsie
Sake, Sukses en Styl :
R 250     beskrywing

Schoeman, P.J.
Phampatha, the Beloved of King Shaka :
R 250     beskrywing

Scholtz, Dr. G.D.
Hertzog en Smuts en die Britse Ryk :
R 150     beskrywing

Scholtz, G.D.
Die Republiek van SA en die Nuwe Wereld :
R 150     beskrywing

Scholtz, G.D.
Die Stryd om die Wereld :
R 400     beskrywing

Scholtz, G.D.
Dr. Nicolaas Johannes v/d Merwe :
R 200     beskrywing

Scholtz, G.D.
Hertzog en Smuts en die Britse Ryk :
R 200     beskrywing

Scholtz, J.J.J.
Vegter en Hervormer. P.W. Botha :
R 150     beskrywing

Schonegevel, B.O.
This Much I'll Tell :
R 75     beskrywing

Schreiner, Olive
Arbeid en die Vrou. Gedenkuitgawe :
R 100     beskrywing

Schwabe, Alma
Kerspitborduurwerk :
R 150     beskrywing

Seaby, Peter
Standard Catalogue of British Coins :
R 135     beskrywing

Serfontein, J.H.P.
Die Verkrampte Aanslag :
R 150     beskrywing

Serfontein, Jozua
Kaapse Skou :
R 500     beskrywing

Shackleton, Basil
Die Druiwekuur. Lewende Getuienis :
R 150     beskrywing

Sharp, Captain P.S.
Pilot :
R 125     beskrywing

Shaw, Gerald
Some Beginnings :
R 100     beskrywing

Shaw, Gerald
The Cape Times. An Informal History :
R 200     beskrywing

Shaw, Gerald (Ed.)
The Garrett Papers :
R 135     beskrywing

Shirer, William L.
The Rise and Fall of the Third Reich :
R 200     beskrywing

Sienaert-van Reenen, M.
Die Franse Bydrae tot Africana-literatuur :
R 350     beskrywing

Simonis, Peet
Bou nou verder saam :
R 150     beskrywing

Simonis, Peet
Kom Bou Saam :
R 350     beskrywing

Sinclair, F.D.
Lovers and Hermits :
R 150     beskrywing

Slabbert, Frederik Van Zy
Duskant die geskiedenis :
R 150     beskrywing

Smit, Johan en Nina
Loshande die beste Oupa en Ouma :
R 150     beskrywing

Smith, Ian
The Great Betrayal :
R 750     beskrywing

Smith, Ken
The Changing Past :
R 250     beskrywing

Smith, Ken
The changing past :
R 250     beskrywing

Smith, Wilbur
A Time to Die :
R 175     beskrywing

Smith, Wilbur
Birds of Prey :
R 165     beskrywing

Smith, Wilbur
Blue Horizon :
R 115     beskrywing

Smith, Wilbur
Cry Wolf :
R 115     beskrywing

Smith, Wilbur
Eagle in the Sky :
R 100     beskrywing

Smith, Wilbur
Elephant Song :
R 115     beskrywing

Smith, Wilbur
Gold Mine :
R 125     beskrywing

Smith, Wilbur
Golden Fox :
R 175     beskrywing

Smith, Wilbur
Hungry as the Sea :
R 100     beskrywing

Smith, Wilbur
Men of Men :
R 100     beskrywing

Smith, Wilbur
Monsoon :
R 145     beskrywing

Smith, Wilbur
Power of the Sword :
R 100     beskrywing

Smith, Wilbur
Power of the Sword :
R 200     beskrywing

Smith, Wilbur
Rage :
R 100     beskrywing

Smith, Wilbur
River God :
R 125     beskrywing

Smith, Wilbur
Shout at the Devil :
R 500     beskrywing

Smith, Wilbur
The Angels Weep :
R 115     beskrywing

Smith, Wilbur
The Angels Weep :
R 185     beskrywing

Smith, Wilbur
The Burning Shore :
R 150     beskrywing

Smith, Wilbur
The Diamond Hunters :
R 200     beskrywing

Smith, Wilbur
The Eye of the Tiger :
R 145     beskrywing

Smith, Wilbur
The Leopard Hunts in Darkness :
R 245     beskrywing

Smith, Wilbur
The Seventh Scroll :
R 125     beskrywing

Smith, Wilbur
The Sunbird :
R 65     beskrywing

Smith, Wilbur
Warlock :
R 115     beskrywing

Smith, Wilbur
Wild Justice :
R 100     beskrywing

Smuts, J.C.
Jan Christian Smuts :
R 135     beskrywing

Snyder, Scott et al
BATMAN. The New 52! :
R 1000     beskrywing

Snyman, J.H.
Die Afrikaner in Kaapland, 1899-1902 :
R 450     beskrywing

Solomon, Vivian (Ed.)
Percy Alport Molteno :
R 225     beskrywing

Solomon, W.E. Gladstone
Saul Solomon :
R 250     beskrywing

Solzhenitsyn, Alexander
Letter to Soviet Leaders :
R 200     beskrywing

Solzhenitsyn, Alexander
The First Circle :
R 200     beskrywing

Sotheby's
Catalogue : The Contents of Nederberg :
R 300     beskrywing

St. John, Robert
Through Malan's Africa :
R 125     beskrywing

Stead
The Passion Play at Oberammergau 1930 :
R 300     beskrywing

Stead, William T.
The Passion Play at Oberammergau 1930 :
R 100     beskrywing

Stewart, James
A Xhosa Phrase Book and Vocabulary :
R 100     beskrywing

Steyn, Annelize
Brumilda. Vyftig, vurig en fabulous :
R 100     beskrywing

Steyn, J.C.
Penvegter. Piet Cillie :
R 250     beskrywing

Steyn, J.C.
Van Wyk Louw. `n Lewensverhaal :
R 750     beskrywing

Steyn, J.C.
Vrolike en verskriklike ondervindings :
R 125     beskrywing

Stodel, Jack
The Audience is Waiting :
R 200     beskrywing

Stodel, Jack
The Audience is Waiting :
R 200     beskrywing

Strydom, Barend
Die Wit Wolf. `n Belydenis :
R 200     beskrywing

Swanson, Donald
Highveld, Lowveld and Jungle :
R 100     beskrywing

Swart, Freek
Stormwinde en droogtes :
R 350     beskrywing

Szczurek, Karina
Encounters with Andre Brink :
R 400     beskrywing

Taylor, A.J.P.
Bismarck. The Man and the Statesman :
R 250     beskrywing

Taylor, Stephen
Livingstone's Tribe :
R 150     beskrywing

Tempelhoff, Prof. J. (Ed.
Historia. Joernaal van die Historiese :
R 100     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1944) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1944) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1944) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1945) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1945) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1945) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1945) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1946) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1946) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1946) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1946) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1947) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1947) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1947) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1948) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1948) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1948) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1949) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1950) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1950) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1950) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1951) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1951) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1951) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1951) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1952) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1952) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1952) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1952) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1953) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1953) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1953) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1953) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1954) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1954) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1954) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1954) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1955) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1955) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1955) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1955) :
R 150     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1956) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1957) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1958) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1959) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1960) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1961) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1962) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1963) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1964) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1965) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1966) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1967) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1968) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1969) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1970) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1971) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1972) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1973) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1974) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1975) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1976) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1977) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1978) :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1979) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1980) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1981) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1982) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1983) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1984) :
R 300     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News (1985) :
R 400     beskrywing

The Africana Society
Africana Notes and News : Index :
R 350     beskrywing

The Africana Society
Afrticana Notes and News :
R 150     beskrywing

The Commercial Review Pub
Commercial Review of the West Rand :
R 650     beskrywing

Theal, George McCall
Catalogue of Books and Pamphlets :
R 850     beskrywing

Thom, H.B.
D.F. Malan :
R 150     beskrywing

Thom, H.B.
Stellenbosch 1866-1966 :
R 200     beskrywing

Thompson, Matabele
Matabele Thompson :
R 125     beskrywing

Thomson, D.H.
Not for school but for life :
R 150     beskrywing

Thorne, K.M.
Colossae :
R 150     beskrywing

Tooley, R.V.
Collectors' Guide to Maps of the African :
R 1450     beskrywing

Trollope, Anthony
South Africa. :
R 375     beskrywing

Troup, Freda
South Africa. An Historical Introduction :
R 150     beskrywing

Trumpelmann, G.P.J.
Maleo en Sekoekoeni :
R 150     beskrywing

Turpin-Delport, Lesley
Laslappie- en Appliekwerk :
R 200     beskrywing

Twain, Mark
Tom Sawyer Abroad :
R 5000     beskrywing

Twain, Mark
Tom Sawyer Abroad. :
R 5     beskrywing

Tyrrell-Glynn. W.
A Guide to the South African :
R 250     beskrywing

Van As, Jo et al
The story of Life and the Environment :
R 1200     beskrywing

Van Battum, Annet
Jean D'Arc :
R 100     beskrywing

Van den Heever, C.M.
Die Stryd om Ewewig :
R 200     beskrywing

Van der Merwe, P.J.
Die Bronnelys en Voetnote :
R 150     beskrywing

Van der Merwe, Prof. H.
Looking at the Afrikaner today :
R 75     beskrywing

Van der Ross, R.E.
Coloured Viewpoint :
R 350     beskrywing

Van der Ross, R.E.
Coloured Viewpoint. (Deluxe Edition) :
R 500     beskrywing

Van der Schyff, P.F.
Die Ossewabrandwag. Vuurtjie :
R 2000     beskrywing

Van der Spuy, D.C.
Amnesty for Terrorism :
R 350     beskrywing

Van der Walt, Andries
Versamel seels. Die koning van stokperdjies :
R 150     beskrywing

Van Deventer, Hennie
Kroniek van `n Koerantman :
R 150     beskrywing

Van Diggelen, Tromp
Health through common sense :
R 750     beskrywing

Van Elfen, Dr. Jan
Beroemde Geneeskundiges :
R 125     beskrywing

Van Elfen, Dr. Jan
Ma is raadop :
R 125     beskrywing

Van Heerden, Petronella
Kerssnuitsels :
R 150     beskrywing

Van Heerden, Petronella
Kerssnuitsels :
R 200     beskrywing

Van Heerden. Ernst
Die Aamborstige Klok :
R 250     beskrywing

Van Jaarsveld, F.A.
Die Afrikaner en sy Geskiedenis :
R 250     beskrywing

Van Jaarsveld, F.A.
Die Republiek van Suid-Afrika :
R 145     beskrywing

Van Jaarsveld, F.A.
Geskiedkundige Verkenninge :
R 350     beskrywing

Van Jaarsveld, F.A.
Moderne Geskiedskrywing :
R 150     beskrywing

Van Jaarsveld, F.A.
The Afrikaner's Interpretation of South African Hi :
R 350     beskrywing

Van Jaarsveld, F.A.
Wie en Wat is die Afrikaner? :
R 200     beskrywing

Van Jaarsveld. F.A.
The Afrikaner's Interpretation of SA History :
R 200     beskrywing

van Koetsveld, C.E.
Fantasie en Waarheid :
R 250     beskrywing

Van Koetsveld, C.E.
Nieuwe Schetsen :
R 450     beskrywing

Van Lill, Dawid
Van Lill se Suid-Afrikaanse Trivia :
R 150     beskrywing

Van Loggerenberg, Johann
Rogue. The Inside Story :
R 250     beskrywing

Van Niekerk, Ds. F.N.
Die Vrymesselary. Sy Geheime en Gevare :
R 500     beskrywing

Van Niekerk, Tinus
Wynwaardering. `n Volledige gids :
R 200     beskrywing

Van Onselen, Charles
The Seed is Mine :
R 650     beskrywing

Van Oostrum, O.
Aantekeningen op MAJOOR FRANS :
R 50     beskrywing

Van Reenen, Rykie
Heldin uit die Vreemde :
R 150     beskrywing

Van Rensburg, A.P.J.
Afrika-Verskeidenheid :
R 100     beskrywing

Van Rensburg, Cas
Jou Drome. Die onbewuste het al die antwoorde :
R 200     beskrywing

Van Rensburg, Dr. J.F.J.
Leier van die Gedissiplineerde Afrikanerdom :
R 300     beskrywing

Van Rensburg, J.P.J.
Homerus: Die Illias :
R 850     beskrywing

Van Rensburg, S.W.J.
From the horse's mouth :
R 250     beskrywing

Van Riet Lowe, C.
Die Gedenkwaardighede van Suid-Afrika :
R 250     beskrywing

Van Riet, Willem
Stroom af in my Kano :
R 250     beskrywing

Van Rooyen, J.C.W.
Publikasiebeheer in Suid-Afrika :
R 115     beskrywing

Van Rooyen, Jan J.
Die Nasionale Party :
R 350     beskrywing

Van Rooyen, Jan J.
Die Nasionale Party :
R 250     beskrywing

Van Rooyen, Jan J.
Ons politiek van naby. :
R 150     beskrywing

Van Rooyen, Jan J.
P.W. Botha 40 Jaar :
R 65     beskrywing

Van Wyk, Andries
Basiese messelwerk vir die SA tuin :
R 350     beskrywing

Van Wyk, Dr. A.H. du P.
Invloed van Engelse Skoolwese op Kaapse Skoolwese :
R 145     beskrywing

Van Wyk, Rina
Ontwerp, Knip en Maak :
R 450     beskrywing

Van Zyl, D.J.
KWV 1918 - 1993 :
R 125     beskrywing

Van Zyl, Diko
The Discovery of Wealth :
R 125     beskrywing

Varley, D,H,
Adventures in Africana :
R 200     beskrywing

Vaughan, Brian et al
Runaways. The Complete Collection :
R 1000     beskrywing

Vaughan, Iris
The Diary of Iris Vaughan :
R 200     beskrywing

Vaughan, Iris
The Diary of Iris Vaughan :
R 150     beskrywing

Venter, Al J.
Africa Today :
R 100     beskrywing

Venter, Paul C.
Dertien Nagmerries :
R 200     beskrywing

Vernon, Ken
Penpricks. :
R 200     beskrywing

Versfeld, Marthinus
Klip en Klei :
R 150     beskrywing

Villiers, Alan
The Cutty Sark :
R 150     beskrywing

Volkskas Beperk
Goue Munte/Gold Coins :
R 150     beskrywing

Vorster, Cas
Duiwesport vir Beginners :
R 200     beskrywing

Vriende van die SA Biblio
Liber Amicorum Pro A.A. Balkema :
R 350     beskrywing

Walker, Eric A.
A History of South Africa :
R 275     beskrywing

Walker, Jeannie
Kunssteke. `n Suid-Afrikaanse Gids :
R 200     beskrywing

Weaver, Tony
Op `n Stormsee :
R 350     beskrywing

Weaving, Stuart
Ambassador of Friendship :
R 200     beskrywing

Webster, Elizabeth C.
Pot Holes :
R 100     beskrywing

Wefener, G.S.
In die begin was die Woord :
R 450     beskrywing

Wengrowe, M.A.
From Chai & Kuk :
R 250     beskrywing

Westra, P.E.
Kwartaalblad van die S.A. Biblioteek :
R 150     beskrywing

Wetherell, Violet
The Indian Question in South Africa :
R 350     beskrywing

Wiener, Margaret
The Breathing City :
R 100     beskrywing

Wiese, J.D.
37 jaar op die botterpad :
R 350     beskrywing

Wiese, Sannie
Engele by Ons :
R 150     beskrywing

Wiesmar, Chriss
The Lowly and the Worldly :
R 100     beskrywing

Wiliams, Roger
Reed in the wind :
R 300     beskrywing

Wilkins, Ivor
The Super-Afrikaners :
R 150     beskrywing

Wolff, Eugene
Anatomy for Artists :
R 200     beskrywing

Worthington, G.D.P.
The Private Pilot's Handbook :
R 350     beskrywing

Wrench, John Evelyn
Alfred Lord Milner :
R 300     beskrywing

Wright, Harrison M. (Ed.)
Sir James Rose Innes Selected Correspondence :
R 200     beskrywing

Wright, Harrison M. (Ed.)
Sir James Rose Innes Selected Correspondence :
R 150     beskrywing

Wynn Jones, H.
Africa in Perspective :
R 175     beskrywing

Yates-Benyon, John
Lawrence Green: Memories :
R 200     beskrywing

`n Geneesheer
Dokter, kom gou! :
R 100     beskrywing