Akerman, John Yonge
Ancient and Modern Coins :
R 1500     beskrywing

Allen, Vivien
Kruger's Pretoria :
R 650     beskrywing

Ashbey's Art Galleries
Catalogue of the Dr. Russell Collection :
R 350     beskrywing

Atmore, M.G.
Cape Furniture :
R 650     beskrywing

Becklake, J.T.
From Real to Rand :
R 400     beskrywing

Berkovitch, Barry M.
Die Kaapse Geweersmid :
R 850     beskrywing

Binns, C.T.
The Warrior People :
R 250     beskrywing

Booyens, Prof. Bun
Bronwaters van genesing :
R 365     beskrywing

Boplaas, Carl
Bewaar die Knikkertjie :
R 150     beskrywing

Bosman, Daan
Die verhaal van die trekos :
R 1500     beskrywing

Botha, Marielise
Herkoms van die Kaapse Stoel :
R 2000     beskrywing

Brink, Andre P.
Brandewyn in Suid-Afrika :
R 250     beskrywing

Brink, Andre P.
Dessert Wine in South Africa :
R 200     beskrywing

Brink, Andre P.
Dessertwyn in Suid-Afrika :
R 200     beskrywing

Brooke Simons, Phillida
Nederburg. The First Two Hundred Years :
R 1500     beskrywing

Bryce, Anne (Ed.)
A Pictorial History of Advertising in South Africa :
R 250     beskrywing

Burger, A.J.V. (Red.)
Na Vyftig Jaar. Gedenkboek, 1876 - 1926 :
R 450     beskrywing

Burger, W.A.
Piket teen `n Berg :
R 1000     beskrywing

Calpin, G.H.
Sherry in South Africa :
R 215     beskrywing

Coetzee, Dr. Abel
Opkoms van die Afrikaanse Kultuurgedagte :
R 200     beskrywing

Coetzee, Prof. Abel
Daar kom die wa :
R 50     beskrywing

Coetzee, Renata
The South African Culinary Tradition :
R 200     beskrywing

Conradie. L.J.
Spaanders wat vlieg :
R 450     beskrywing

De Bosdari, C.
Cape Dutch Houses and Farms :
R 200     beskrywing

De Bosdari, C.
Wines of the Cape :
R 175     beskrywing

De Bosdari, C.
Wines of the Cape :
R 250     beskrywing

De Kock, Victor
Ons Erfenis. Our Heritage :
R 250     beskrywing

De Villiers, Dirkie
Nuwe FAK-Sangbundel. Woorde-uitgawe :
R 100     beskrywing

De Vries, C.G.
Die Opleidingskollege Paarl 1913 - 1963 :
R 200     beskrywing

De Wet, Wouter
Onse Mimi (Mimi Coertse) :
R 500     beskrywing

Du Plessis, E.J.
`n Ondersoek na die oorsprong en :
R 650     beskrywing

Du Plessis, I.D.
The Cape Malays :
R 200     beskrywing

Duff Gordon, Lady
Letters from the Cape (1861-62) :
R 100     beskrywing

Engelbrecht, C.L.
Money in South Africa :
R 2000     beskrywing

Esterhuysen, Matthy
Ons Gelderfenis :
R 750     beskrywing

F.A.K.
Afrikaanse Kultuuralmanak :
R 400     beskrywing

Fehr, William
Skatte in die Kasteel De Goede Hoop :
R 300     beskrywing

Ferreira, O.J.O.
`n Volk se Hulde :
R 200     beskrywing

Fourie, Herine
Stellenbosch Wynland :
R 150     beskrywing

Gostelow, Mary
Embroidery South Africa :
R 135     beskrywing

Grobbelaar, Pieter W.
Famous South African Folk Tales :
R 200     beskrywing

Grobbelaar, Pieter W.
Volkslewe van die Afrikaner :
R 250     beskrywing

Grobbelaar, Pieter W. (Re
Die Afrikaner en sy Kultuur. Mens en Land - Deel 1 :
R 200     beskrywing

Hattersley, A.F.
An Illustrated social history of South Africa :
R 500     beskrywing

Hern, Brian
Hern's Handbook on South African Coins :
R 400     beskrywing

Hern, Brian
Hern's Handbook on the Banknotes of the South Afri :
R 350     beskrywing

Hodgkiss, Donald
Woodstock Glass :
R 750     beskrywing

Hume, Ivor Noel
All the Best Rubbish :
R 300     beskrywing

Jenner, Dr.
Dr. Jenner's Mediese Raadgever :
R 1500     beskrywing

Kaplan, Dr. Alec
Handbook/Catalogue :
R 500     beskrywing

Kapp, P.H.
Die Afrikaner en sy Kultuur. Ons Volksfeeste :
R 350     beskrywing

Kench, John
Cottage Furniture in South Africa :
R 250     beskrywing

Kennedy, R.F.
Africana Repository :
R 250     beskrywing

Kestell, J.D.
My nasie in nood :
R 350     beskrywing

Knox, Graham
Estate Wines of South Africa :
R 150     beskrywing

Kruger, Nellie
Die Geskiedenis van die Voortrekker-Muurtapisserie :
R 250     beskrywing

Kurland, Debbie (Ed)
Reflections of Yesteryear :
R 100     beskrywing

Kuyper, Dr. H.H.
Zuid-Afrika. Reisindrukken :
R 1500     beskrywing

Lastovica, Ethleen and Al
Bottles and Bygones :
R 350     beskrywing

Lategan, Prof. Dr.Felix V
Die Boer se Roer :
R 2000     beskrywing

Le Roux, Marius
Die Kaapse Kopersmid :
R 450     beskrywing

Le Roux, W.J. (Red./Ed.)
Groote Schuur. Woning van Suid-Afrika :
R 400     beskrywing

Levine, Elias
The Coinage and Counterfeits of the Zuid-Afrikaans :
R 875     beskrywing

Levius, Harold P.
Catalogue of South African Paper Money :
R 450     beskrywing

Lloyd-Pratt, Bryan (Ed.)
Antiques in South Africa No. 1 :
R 250     beskrywing

Lloyd-Pratt, Bryan (Ed.)
Antiques in South Africa No. 2 :
R 250     beskrywing

Lloyd-Pratt, Bryan (Ed.)
Antiques in South Africa No. 3 :
R 250     beskrywing

Mansvelt, Dr. N.
Hollands-Afrikaanse Liederbundel :
R 250     beskrywing

Manuel, George
District Six :
R 250     beskrywing

Meiring, Hannes
Early Johannesburg. Its Buildings and :
R 200     beskrywing

Meiring, Hannes
Foot-loose in Stellenbosch :
R 150     beskrywing

Meltzer, L.
Bulletin van die S.A. Kultuurhistoriese :
R 150     beskrywing

Meltzer, L.
Bulletin van die S.A. Kultuurhistoriese :
R 150     beskrywing

Naude, Adele
Cape Album :
R 125     beskrywing

Oberholster, J.J.
Die Historiese Monumente van Suid-Afrika :
R 1500     beskrywing

Picton-Seymour, Desiree
Historical Buildings in South Africa :
R 400     beskrywing

Pretorius, Celestine J.
Die Geskiedenis van Volkskuns in Suid-Afrika :
R 750     beskrywing

Rosenthal, Eric
Meet me at the Carlton :
R 250     beskrywing

Rosenthal, Eric
Runner and Mailcoach :
R 350     beskrywing

Rosenthal, Eric
The Hinges Creaked :
R 225     beskrywing

Rosenthal, Eric
Victorian South Africa :
R 400     beskrywing

Rosenthal. Eric
They walk in the night :
R 400     beskrywing

S.A. Historical Mint
Commemorative Medallions. A guide for South Africa :
R 200     beskrywing

SANS
Numismatic Essays 1986 :
R 350     beskrywing

Scholtz, Merwe (Red.)
Wynland. Padlangs deur die wynroete :
R 150     beskrywing

Shaw, Miss E.M.
A History of Currency in South Africa :
R 150     beskrywing

Sheffield, W.N.
Stamps of South Africa. Handbook Catalogue :
R 850     beskrywing

Smith, Anna H.
Commemorative Medals of South African :
R 850     beskrywing

Smith, Anna H.
Treasures of the Africana Museum :
R 250     beskrywing

Stead, Rinie (Red.)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 175     beskrywing

Stephan Welz and Co.
Catalogue of Africana, Printed Books :
R 350     beskrywing

Stephan Welz and Co.
Catalogue of Important Africana :
R 150     beskrywing

Stephan Welz and Co.
Catalogue of Printed Books on Africa :
R 450     beskrywing

Stephan Welz and Co.
Catalogue: African Art, Artefacts, :
R 250     beskrywing

Stephan Welz and Co.
Catalogue: Decorative and :
R 350     beskrywing

Stephan Welz and Co.
Catalogue: Decorative and Fine Arts :
R 250     beskrywing

Stephan Welz and Co.
Catalogue: Decorative and Fine Arts :
R 400     beskrywing

Stephan Welz and Co.
Catalogue: Decorative Arts :
R 250     beskrywing

Stephan Welz and Co.
Catalogue: Postage Stamps and :
R 450     beskrywing

Swart, Prof. Dr.M.J. (Voo
Afrikanerbakens :
R 300     beskrywing

Syfrets Trust Company Lim
A Catalogue of Valuable Antique Furniture :
R 850     beskrywing

Syfrets Trust Company Lim
A Catalogue of Valuable Silverware :
R 850     beskrywing

Taljard, L.
Speletjies vir almal en alle geleenthede :
R 350     beskrywing

The Cultural Press of Sou
Antiques in South Africa No. 20 :
R 250     beskrywing

Townley Johnson et al
Rock-Paintings of the South-West Cape :
R 150     beskrywing

Turner, Malcolm
Shipwrecks and Salvage in South Africa :
R 850     beskrywing

Uniale Raad vir Volkspele
Ons Eie Volkspele :
R 500     beskrywing

United Car and Diesel Dis
VOC Versameling - Mercedes Benz - Collection :
R 150     beskrywing

Van Graan, Riena
LANTERN. :
R 200     beskrywing

Van Graan, Riena (Red)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 175     beskrywing

Van Graan, Rina (Red)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 175     beskrywing

Van Jaarsveld, F.A.
Die Evolusie van Apartheid :
R 250     beskrywing

Van Rensburg, Cliff
The South African Coin and Bank Note Catalogue :
R 350     beskrywing

Van Rensburg, J.P.J.
`n Oorsig van die Oud-Griekse letterkunbde :
R 200     beskrywing

Van Riet Lowe, C.
Die Gedenkwaardighede van Suid-Afrika :
R 200     beskrywing

Van Rooijen, G.H.
Kultuurskatte uit die Voortrekker-tydperk :
R 250     beskrywing

Van Tonder, Dr. J.J.
Verhale en Foto's van 40 Boommonumente in SA :
R 250     beskrywing

Van Zyl, D.J.
Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860 :
R 600     beskrywing

Varley, D.H. (Chairman)
South Africa in Print :
R 250     beskrywing

Wagener, F.J (Sup.)
Papers of the South African Literary Society :
R 750     beskrywing

Wagener, F.J. (Ed.)
Papers of the South African Literary Society :
R 750     beskrywing

Webb, A.C.M.
The Roots of the Tree. First National Bank 1838-19 :
R 1500     beskrywing

Wood, Violet
Victoriana. A collector's guide :
R 150     beskrywing

Wood, Vivian C. (Red)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 175     beskrywing

Wood, Vivian C. (Red)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 200     beskrywing

Wood, Vivian C. (Red)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 150     beskrywing

Wood, Vivian C. (Red)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 175     beskrywing

Wood, Vivian C. (Red.)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 200     beskrywing

Wood, Vivian C. (Red.)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 200     beskrywing

Wood, Vivian C.(Red)
LANTERN. Tydskrif vir Kennis en Kultuur :
R 150     beskrywing