Agar-Hamilton, J.A.I.
Crisis in the Desert, May-July 1942 :
R 750     beskrywing

Aktuele Publikasies
The War against the Boers :
R 100     beskrywing

Anderssen, Ds. E.C.
Die Verlede Herleef. :
R 650     beskrywing

Anon.
Light on Dark South Africa 1900 :
R 250     beskrywing

Arnot, Arthur B.
Lyrics from Libya and Lifetime Lyrics :
R 65     beskrywing

Austen, G.F.
The Diary of G.F. AUSTEN :
R 950     beskrywing

Bagshawe, Peter
Warriors of the Sky. :
R 250     beskrywing

Barbary, James
The Boer War :
R 75     beskrywing

Barry, Anna
Ons Japie :
R 850     beskrywing

Barthorp, Michael
Slogging over Africa :
R 200     beskrywing

Barthorp, Michael
The Northamptonshire Regiment :
R 450     beskrywing

Bean, Lucy
Strangers in Our Midst :
R 175     beskrywing

Bernstein, B.L.
The Tide turned at Alamein :
R 250     beskrywing

Bienedell, L.W.
Ons weerstand sal die wereld verstom :
R 350     beskrywing

Bischoff, Louis en andere
Anglo-Boereoorlog-publikasies :
R 1500     beskrywing

Blake, Cameron
Troepie. Van Blougat tot Bosoupa :
R 350     beskrywing

Bleszynski, Nick
Shoot Straight, You Bastards! :
R 350     beskrywing

Bodenstein, H.D.J.
Was Genraal Botha in 1900 `n verrader? :
R 600     beskrywing

Borer, Mary Cathcart
The Boer War. :
R 250     beskrywing

Bosman, Casper
Slaan en Vlug :
R 500     beskrywing

Bossenbroek, Martin
Die Boereoorlog :
R 350     beskrywing

Bourquin, S.B.
The Battle of Colenso :
R 125     beskrywing

Bridgland, Fred
Jonas Savimbi. A Key to Africa :
R 200     beskrywing

Brink, Adjudant J.N.
Oorlog en Ballingskap :
R 450     beskrywing

Brits, J.P. (Ed.)
Diary of a National Scout. P.J. du Toit 1900-1902 :
R 1500     beskrywing

Bryant, Arthur
The Turn of the Tide 1939 - 1943 :
R 450     beskrywing

Bryant, Arthur
The Turn of the Tide 1939-1943 :
R 450     beskrywing

Burger, Ds. A.J.V.
Worsteljare. :
R 750     beskrywing

Burke, Peter
The Siege of O'Okiep :
R 1000     beskrywing

Buurman
Oorlogswolke oor die Republieke :
R 750     beskrywing

Carisella, P.J.
Who killed the Red Baron? The final answer :
R 1000     beskrywing

Carruthers, Jane
Melton Prior. War A rtist in Southern Africa :
R 2000     beskrywing

Carver, Lord Field Marsha
The National Army Museum Book of THE BOER WAR :
R 400     beskrywing

Ccoetzee, Peet
Ons vergeet nie. Die Recces :
R 400     beskrywing

Chalmers, Alan
Bombardment of Ladysmith Anticipated :
R 200     beskrywing

Changuion, Louis
Uncle Sam, Oom Paul en John Bull :
R 500     beskrywing

Childers, Erskine
In the Ranks of the C.I.V. :
R 450     beskrywing

Chisholm, Ruari
Ladysmith :
R 300     beskrywing

Christison, Grant
Ladysmith and Lydenburg :
R 200     beskrywing

Cloete, Bertie
Pionne :
R 150     beskrywing

Cloete, Stuart
Rags of Glory :
R 200     beskrywing

Coetzee, J.C.
Ankers vir die Dienspligtige :
R 75     beskrywing

Coetzer, Owen
Fire in the Sky. :
R 250     beskrywing

Coetzer, Owen
The Road to Infamy (1899 - 1900) :
R 400     beskrywing

Conradie, Charl F.
Murraysburg tydens die Anglo-Boereoorlog :
R 250     beskrywing

Cook, Edward T.
Rights and Wrongs of the Transvaal War :
R 350     beskrywing

Cooper, Jilly
Animals in War :
R 150     beskrywing

Crip, Robert
The gods were neutral :
R 200     beskrywing

Cushny, Major Tom
Legionairre 31022 :
R 150     beskrywing

Davey, Arthur
The British Pro-Boers 1877-1902 :
R 600     beskrywing

Davey, Arthur M. (Ed.)
Lawrence Richardson Selected Correspondence :
R 185     beskrywing

Davidson, Apollon
The Russians and the Anglo-Boer War :
R 650     beskrywing

De Kersauson de Pennendre
Ek en Die Vierkleur :
R 950     beskrywing

De Souza, C.W.L.
No Charge for Delivery :
R 365     beskrywing

De Wet, J.M.
Jopie Fourie. Foto-album :
R 650     beskrywing

Direktoraat: Dokumentasie
Militaria. Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Direktoraat: Dokumentasie
Militaria. Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Direktoraat: Dokumentasie
Militaria. Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Direktoraat: Dokumentasie
Militaria. Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Direktoraat: Dokumentasie
Militaria. Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Du Plooy, Ds. Neels
In hierdie teken :
R 250     beskrywing

Du Preez, Laurie
Inside the cage :
R 150     beskrywing

Du Toit, Bep
Die verhaal van Johanna Brandt :
R 250     beskrywing

Duxbury, G.R. (Red.)
Krygshistoriese Tydskrif/Military History Journal :
R 150     beskrywing

Duxbury, G.R. (Red.)
Krygshistoriese Tydskrif/Military History Journal :
R 200     beskrywing

Eberhard, Etaine (Ed.)
CABO. Historical Society of Cape Town :
R 150     beskrywing

Eloff, C.C (Red.)
Oorlogsdagboekie van H.S. Oosterhagen :
R 900     beskrywing

Erwee, Andre
The Second World War Experiences :
R 150     beskrywing

Esterhuysen. A.M. de V.
Corneels Kanniedood :
R 1000     beskrywing

Evenden, C.A.
Old Soldiers Never Die :
R 250     beskrywing

F.A.K.
Afrikanerpeespektiewe op die Anglo-Boereoorlog :
R 350     beskrywing

Farwell, Byron
The Great Boer War :
R 350     beskrywing

Ferreira, O.J.O.
Geschiedenis, Werken en Streven van S.P.E. Trichar :
R 1000     beskrywing

Ferreira, O.J.O.
Krijgsgevangenschap van L.C. Ruijssenaers :
R 950     beskrywing

Filateliedienste
Nasionale Ordes van Suid-Afrika :
R 50     beskrywing

Fischer, Miem
Tant Miem Fischer se Kampdagboek :
R 450     beskrywing

Flower-Smith, Malcolm
Mafeking! The story of a siege :
R 250     beskrywing

Foss, Christopher F.
Military Vehicles of the World :
R 250     beskrywing

Fourie, Jopie
Jozef Johannes Fourie. Terechtstelling en Dood :
R 1500     beskrywing

Fourie, Pierre J.
Die Kavaliers :
R 50     beskrywing

Franz, G.H.
Moeder Poulin :
R 200     beskrywing

Geldenhuys, Jannie
Die wat wen :
R 750     beskrywing

Gibbs, Peter
Death of the Last Republic :
R 200     beskrywing

Goetzsche, Eric
"Rough but Ready". Natal Mounted Rifles :
R 500     beskrywing

Gordon, Major Lawrence L.
British Battles and Medals :
R 1200     beskrywing

Greenland, Cedryl
A Century in Shreds. (Fish Hoek, Green Point) :
R 250     beskrywing

Greyling, Paul
Getrou tot die dood :
R 400     beskrywing

Griffith, Kenneth
Thank God we kept the flag flying :
R 200     beskrywing

Grobbelaar, Pieter W.
Ons Salueer! Herdenkingskonsert Anglo-Boereoorlog :
R 250     beskrywing

Groenewald, Coen
Bannelinge oor die oseaan :
R 650     beskrywing

Gronum, M.A.
Die Ontplooiing van die Engelse Oorlog 1899-1902 :
R 450     beskrywing

Grundlingh, A.M.
Die Hendsoppers en Joiners :
R 550     beskrywing

Grutter, Wilhelm
`n Naam wat seevaarders eer :
R 175     beskrywing

Hall, Darrell
Halt! Action! Front! with Colonel Long at Colenso :
R 250     beskrywing

Hamman, Kezia
Dagboek van `n Bethulie-Kampdogter :
R 2500     beskrywing

Harris, C.J.
War at Sea :
R 250     beskrywing

Hartshorn, E.P.
Avenge Tobruk :
R 150     beskrywing

Heitman, Helmoed-Romer
South African Armed Forces :
R 1000     beskrywing

Heitman, Helmoed-Romer
South African Armed Forces :
R 750     beskrywing

Hibbard, M.G.
Boer War Tribute Medals :
R 975     beskrywing

Hobhouse, Emily
Die Smarte van die Oorlog :
R 2000     beskrywing

Hofmeyr, N.
Zes Maanden bij de Commando's :
R 2250     beskrywing

Hole, Hugh Marshall
The Jameson Raid :
R 350     beskrywing

Holt, Edgar
The Boer War :
R 100     beskrywing

Hopkins, H.C.
Maar een soos hy :
R 500     beskrywing

Hopkins, H.C.
Maar een soos hy. :
R 200     beskrywing

Hopkins, Pat
The Boy. Baden-Powell and the Siege of Mafeking :
R 250     beskrywing

Hough, J.C.
Dryfhout uit die See :
R 200     beskrywing

Jansen, Ena (Samesteller)
Boer en Brit :
R 450     beskrywing

Johnston, R.E.
Ulundi to Delville Wood :
R 450     beskrywing

Johnstone, Sgt. Bill
Mixed Mirages :
R 200     beskrywing

Jordaan, G.
Hoe zij stierven :
R 850     beskrywing

Kalahari Mac
Twaalf jaar as banneling :
R 350     beskrywing

Kandyba-Foxcroft, E.
Russia and the Anglo-Boer War 1899-1902 :
R 950     beskrywing

Keene, J.L. (Red.)
Krygshistoriese Tydskrif/Military History Journal :
R 150     beskrywing

Kestell, Ds. J.D.
De Vredesonderhandelingen tusschen Boer en Brit in :
R 1000     beskrywing

Kestell, J.D
Die Vredesonderhandelinge :
R 350     beskrywing

Kestell, J.D.
Met die Boere-kommando's :
R 750     beskrywing

Kestell, J.D.
Met die Boerekommando's :
R 850     beskrywing

Kielblock, Karl
Rebel :
R 150     beskrywing

Kilian, J.D.
Laat ons veg. (Anglo-Boereoorlog) :
R 450     beskrywing

Knight, Ian
Colenso 1899. The Boer War in Natal :
R 200     beskrywing

Kotze, C.R.
My Ballingskap [St. Helena] :
R 600     beskrywing

Krige, Uys
Die Loodswaaiers. `n Komedieklug :
R 100     beskrywing

Krige, Uys
The Way Out :
R 90     beskrywing

Kruger, Cecilia (Red.)
Afrikanerperspektiewe op die Anglo-Boereoorlog :
R 350     beskrywing

Kruger, D.W.
Die Ander Oorlog :
R 250     beskrywing

Labuschagne, Pieter
Skimruiters van die Anglo-Boereoorlog :
R 4000     beskrywing

Lane, William (Ed.)
The War Diary of Burgher Jack Lane :
R 200     beskrywing

Lane, William (Ed.)
The War Diary of Burgher Jack Lane :
R 200     beskrywing

Laver, M.P.H.
Sailor-Women, Sea-Women, SWANS :
R 500     beskrywing

Le May, G.H.L.
British Supremacy in South Africa 1899-1907 :
R 150     beskrywing

Lee, Emanoel
To the Bitter End :
R 250     beskrywing

Longford, Elizabeth
Jameson's Raid :
R 350     beskrywing

Lord, Walter
The Miracle of Dunkirk :
R 250     beskrywing

Louw, Ds. A.F.
My eerste neentig jaar :
R 125     beskrywing

M*E*R
Oorlogsdagboek van `n Transvaalse burger te velde :
R 650     beskrywing

Macdonald, Donald
How We Kept The Flag Flying :
R 175     beskrywing

Macdonald, Freddie
Kalahari Mac No's 1 - 5 :
R 7500     beskrywing

Macdonald, Freddie
Kalahari Mac, No. 1 :
R 650     beskrywing

Macksey, Major K.J.
Afrika Korps :
R 100     beskrywing

Macnab, Roy
Die Franse Kolonel. Villebois-Mareuil :
R 400     beskrywing

Maniscalco, Guiseppe
Miles and Miles and Miles :
R 100     beskrywing

Marais, Pets
Die vrou in die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 :
R 750     beskrywing

Marais, Pets
Penkoppe van die Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902 :
R 1000     beskrywing

Marincowitz, Helena
Prince Albert en die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 :
R 200     beskrywing

McCracken, Donal P.
The Irish Pro-Boers 1877 - 1902 :
R 550     beskrywing

McCullough, Colleen
The Courage and the Will. :
R 250     beskrywing

McDonald, Ds. R.D.
In die Skaduwee van die Dood :
R 650     beskrywing

McDonald, Ds. R.D.
In die Skaduwee van die Dood :
R 500     beskrywing

Meijer, J.W.
Generaal Ben Viljoen 1868 - 1917 :
R 500     beskrywing

Meintjes, Johannes
Sword in the sand :
R 400     beskrywing

Meintjes, Johannes
Sword in the Sand :
R 650     beskrywing

Meintjes, Johannes
Sword in the Sand :
R 350     beskrywing

Messenger, Charles
History of the British Army :
R 250     beskrywing

Mikro
Boerseun :
R 400     beskrywing

Mikro
Vlam :
R 250     beskrywing

Militere Informasie Buro
Militaria. Gedenkuitgawe/ Commemorative Issue :
R 200     beskrywing

Militere Informasieburo
Militaria. Amptelike Vaktydskrif van die SAW :
R 150     beskrywing

Militere Informasieburo
Militere Geneeskunde in Suid-Afrika (1913 - 1983) :
R 2000     beskrywing

Milne, Rob
Anecdotes of the Anglo-Boer War :
R 200     beskrywing

Moller-Malan, Dorothea
Oos van Doornrivier :
R 75     beskrywing

Moorcroft, Paul L.
Chimurenga! The War in Rhodesia 1965-1980 :
R 500     beskrywing

Moore, Dermot
South Africa's Flying Cheetahs in Korea :
R 350     beskrywing

Moore, Dermot Michael
General Louis Botha's Second Expedition :
R 300     beskrywing

Morris, A.G. (Ed.)
A Canadian Mounted Rifleman at War :
R 200     beskrywing

Morris, A.G. (Ed.)
A Canadian Mounted Rifleman at War, :
R 250     beskrywing

Morris, A.G. (Ed.)
A Canadian Mounted Rifleman at War, 1899 - 1902 :
R 250     beskrywing

Morris, Michael
Armed Conflict in Southern Africa :
R 450     beskrywing

Morris, Michael
Dreams of War :
R 1250     beskrywing

Mostert, Dirk (Samestelle
Slegtkamp van Spioenkop :
R 450     beskrywing

Mostert,Dirk
Slegtkamp van Spioenkop :
R 700     beskrywing

Muller, J.P.
Onder Die Lood :
R 550     beskrywing

Munnik, G.G.
Major Greville, V.C. :
R 450     beskrywing

Neethling-Pohl, Anna
Vader ek kry koud :
R 500     beskrywing

Nel, Santa
Manikiniki. Die ware verhaal van `n seun 1890-1903 :
R 250     beskrywing

Nordbruch, Claus
The European Volunteers in the :
R 850     beskrywing

Nortje, Piet
32 Battalion :
R 650     beskrywing

Oberholster, A.G.
Dagboek van H.C. Bredell 1900 - 1904 :
R 1000     beskrywing

Oberholster, A.G.
Oorlogsdagboek van Jan F.E. Celliers 1899-1902 :
R 1000     beskrywing

Oom Flippie
Wat van ons? :
R 750     beskrywing

Oom Flippie (J.R. van der
Wat van ons? :
R 750     beskrywing

Oost, Harm
Wie is die skuldiges? :
R 350     beskrywing

Oosthuizen, A.V.
Rebelle van die Stormberge :
R 850     beskrywing

Oosthuizen, Pieter
Boer War Memorabilia :
R 2500     beskrywing

OReilly, John
Pursuit of the King :
R 100     beskrywing

Orpen, Neil
Gunners of the Cape :
R 575     beskrywing

Orpen, Neil
The Cape Town Highlanders 1885 - 1970 :
R 350     beskrywing

Pakenham, Thomas
The Boer War. Illustrated Edition :
R 650     beskrywing

Paterson, Banjo
Happy Dispatches :
R 275     beskrywing

Peacock, J.J. (Ed.)
The Heel of the British Boot :
R 250     beskrywing

Pemberton, W. Baring
Battles of the Boer War :
R 300     beskrywing

Penning, L.
De Verkenner van Christiaan de Wet :
R 450     beskrywing

Pienaar, Dr. W.J.B.
Die Geheime Bloemfontein-Konferensie :
R 500     beskrywing

Pienaar, T.C.
`n Merk vir die Eeue. [Anglo-Boereoorlog] :
R 250     beskrywing

Pieterse, H.J.C.
My Tweede Vryheidstryd :
R 550     beskrywing

Pieterse, H.J.C.
Volksaltare of `n Veteraan van die Eerste Vryheids :
R 450     beskrywing

Ploeger, Dr. J.
Die Lotgevalle van die Burgerlike :
R 5000     beskrywing

Pohl, Victor
Adventures of a Boer Family :
R 500     beskrywing

Postma., M.
Stemme uit die verlede :
R 1250     beskrywing

Pretorius, Fransjohan (Re
`n Oorlog om by stil te staan :
R 650     beskrywing

Pullin, Winston Stanley
Roaring with pride. My last stories. :
R 450     beskrywing

Pullin, Winston Stanley
Tales and Poems of the Rhodesian Bush-War :
R 400     beskrywing

Quass, F.W.
En nou, die lente? :
R 250     beskrywing

Raal, Sarah
Met die Boere In die Veld :
R 650     beskrywing

Rabie-Van der Merwe, Hend
Onthou! In die Skaduwee van die Galg :
R 1250     beskrywing

Ransford, Oliver
The Battle of Spion Kop :
R 200     beskrywing

Readers Digest
The World at Arms :
R 350     beskrywing

Reid Daly, Lt. Col. Ron
Selous Scouts. Top Secret War :
R 850     beskrywing

Reitz, Deneys
Kommando. `n Boere-Dagboek uit die :
R 2500     beskrywing

Riall, Nicholas (Ed.)
Boer Wwar. The letters, diaries and :
R 450     beskrywing

Richardson, Ant hony
`n Man en sy Hond :
R 300     beskrywing

Roodt, Adriaan
Die Kaapse Rebel :
R 650     beskrywing

Rosignoli, Guido
Badges and Insignia of World War II :
R 250     beskrywing

Ross, Edward
Diary of the Siege of Mafeking :
R 250     beskrywing

Rossouw, Johan
Oorlogsdagboek van Veggeneraal De Villebois-Mareui :
R 450     beskrywing

Roux, Petrus
Lang pad na Alfa. Ware Grensstories :
R 200     beskrywing

S.A. Akademie
Christiaan de Wet-Annale. 10 dele :
R 6500     beskrywing

Saint-Loup
Vrywillig vir Europa :
R 750     beskrywing

Sandys, Celia
Churchill Wanted Dead or Alive :
R 100     beskrywing

Scheepers-Strydom,m C.J.
Kaapland en die Tweede Vryheidsoorlog :
R 750     beskrywing

Schoeman, Chris
Boerseun :
R 400     beskrywing

Schoeman, Chris
Boerseun. Memoires van `n Anglo-Boereoorlogseun :
R 400     beskrywing

Schoeman, Chris
Broers in die stryd. :
R 350     beskrywing

Schoeman, Chris
Broers in die Stryd. :
R 350     beskrywing

Schoeman, Chris
Engele in die vreemde :
R 300     beskrywing

Schoeman, Chris
Engele in die vreemde :
R 300     beskrywing

Schoeman, Chris
Vegter en Balling :
R 200     beskrywing

Schoeman, Chris
Vegter en Balling :
R 200     beskrywing

Scholtemeijer, Herman
Die Balling oor die see. :
R 1000     beskrywing

Scholtz, G.D.
Die Oorsake van die Tweede Vryheidsoorlog :
R 850     beskrywing

Scholtz, G.D.
Die Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902 :
R 350     beskrywing

Scholtz, G.D.
Europa en die Tweede Vryheidsoorlog 1899-1902 :
R 350     beskrywing

Scholtz, G.D.
In Doodsgevaar :
R 500     beskrywing

Scholtz, Leopold
Die SAW in die Grensoorlog :
R 485     beskrywing

Scholtz, Leopold (Red.)
Beroemde Suid-Afrikaanse Krygsmanne :
R 200     beskrywing

Scholtz, Leopold (Red.)
Beroemde Suid-Afrikaanse Krygsmanne :
R 450     beskrywing

Schreuder, Deryck (Ed.)
Sir Graham Bower's Secret History of the :
R 200     beskrywing

Schrire, Gwynne
In Sacred Memory :
R 275     beskrywing

Schutte, G.J.
Zuid-Afrika Maandblad, Amsterdam :
R 50     beskrywing

Scott Shaw, C.
Looking Back With Laughter :
R 300     beskrywing

Sharp, Gerald
The Siege of Ladysmith :
R 350     beskrywing

Sibbald, Raymond
The War Correspondents. The Boer War :
R 350     beskrywing

Smail, J.L
Those restless years :
R 450     beskrywing

Smit, A.P. en Mare, L.
Die Beleg van Mafeking. Dagboek van :
R 750     beskrywing

Smit, Alwyn P.
Gedenkboek van M.J. de Jager (1872-1939) :
R 950     beskrywing

Smit, Alwyn P.
Gedenkboek van M.L. de Jager (1872-1939) :
R 500     beskrywing

Smith, Iain R.
The Origins of the South African War 1899-1902 :
R 750     beskrywing

Smurthwaite, David
The Boer War 1899-1902. Hamlyn History :
R 500     beskrywing

Snyman, Adriaan
Die Boereprofeet :
R 200     beskrywing

Snyman, Adriaan
Die laaste vrees :
R 150     beskrywing

Snyman, Adriaan
Siener van Rensburg. Boodskapper van God :
R 450     beskrywing

Soule, Allan
The Wynand du Toit Story :
R 200     beskrywing

Sreenkamp, Willem
The Blockhouse. A novel of the Anglo-Boer War :
R 150     beskrywing

St Leger, Capt. Stratford
Mounted Infantry at War :
R 275     beskrywing

St Leger, Capt. Stratford
Mounted Infantry at War :
R 350     beskrywing

Steenkamp, Ewald
Helkampe :
R 1500     beskrywing

Steenkamp, Willem
South Africa's Border War 1966 - 1989 :
R 750     beskrywing

Steyn, Fritz
Die Penkopkommando :
R 350     beskrywing

Steyn, Fritz
Die Penkopkommando :
R 300     beskrywing

Steytler, Klaas
Ons Oorlog. :
R 250     beskrywing

Strydom, Hans
For Volk and Fuhrer :
R 350     beskrywing

Tantum, W.H. (Ed.)
The Rise and Fall of the German Air Force :
R 350     beskrywing

Taylor, W.
A Brief History of the Transvaal Secret Service Sy :
R 250     beskrywing

Tempelhoff, J.W.N. (Ed.)
Images of war in Vereeniging :
R 450     beskrywing

Terblanche, H.O.
John Vorster - OB-Generaal en Afrikanervegter :
R 350     beskrywing

The Government
The Government Blue Book :
R 100     beskrywing

Theron, Miemie-Louw
`n Wiel binne-in `n Wiel. (Anglo-Boereoorlog) :
R 200     beskrywing

Thomas, David
The Men who would not March (Anglo-Boer War) :
R 250     beskrywing

Tomlinson, Gordon
Deur die smeltkroes :
R 200     beskrywing

Toms, Carel
Hitler's Fortress Islands :
R 100     beskrywing

Totius
Vier-en-sestig dae te velde :
R 1000     beskrywing

TOTIUS
Vier-en-sestig dae te velde. `n Oolrogsdagboek :
R 850     beskrywing

Trevor-Roper, H.R.
The Last Days of Hitler :
R 200     beskrywing

Van Blerk, Ds. J.A.
Op die Bermudas Beland :
R 950     beskrywing

Van Bruggen, J.R.L.
Bittereinders :
R 2000     beskrywing

Van der Heyden, Ulrich
Diplomasie en Politiek :
R 150     beskrywing

Van der Merwe, Chris N.
A Century of Anglo-Boer War Stories :
R 200     beskrywing

Van der Merwe, Dr. N.J.
Die Nasionale Vrouemonument :
R 150     beskrywing

Van der Merwe, N.J.
Die Nasionale Vrouemonument :
R 200     beskrywing

Van Niekerk, Dolf
Brandoffer :
R 250     beskrywing

Van Niekerk, L.E.
Dr. Leyds as Gesant van die ZAR :
R 600     beskrywing

Van Oostrum, O.
Bestendige Onbestendigheid :
R 300     beskrywing

Van Reenen, Rykie
Emily Hobhouse. Heldin uit die Vreemde :
R 100     beskrywing

Van Rensburg, Thariza
Oorlogsjoernaal van S.J. Burger 1899-1902 :
R 750     beskrywing

Van Rensburg, Thariza
Vir Vaderland, Vryheid en Eer :
R 1000     beskrywing

Van Schoor, M.C.E.
Anglo-Boereoorlog Gedenkprojek :
R 100     beskrywing

Van Schoor, M.C.E.
Christiaan Rudolph de Wet 1854 - 1922 :
R 250     beskrywing

Van Schoor, M.C.E.
Spotprente van die Anglo-Boereoorlog :
R 750     beskrywing

Van Schoor, M.C.E.
Spotprente van die Anglo-Boereoorlog :
R 750     beskrywing

Van Schoor, M.T.E.
President M.T. Steyn: :
R 100     beskrywing

Van Warmelo, Dietlof
On Commando :
R 300     beskrywing

Van Wyk, At
Vyf Dae. Oorlogskrisis :
R 250     beskrywing

Van Wyk, At
Honoris Crux. Ons Dapperes/Our Brave :
R 350     beskrywing

Van Wyk, At
Kniel, krygsman. Genl. C.R. de Wet. `n Oorlogsroma :
R 250     beskrywing

Van Wyk, Brig. J.G.W.
Militaria. Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Van Wyk, Brig. J.G.W.
Militaria. Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Van Wyk, Brig. J.G.W.
Militaria.Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Van Wyk, Brig. J.W.G.
Militaria. Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Van Wyk. Brig. J.G.W.
Militaria. Militer-Historiese Tydskrif :
R 150     beskrywing

Van Zyl, Danie
In die konsentrasiekamp. Jeugherinneringe :
R 350     beskrywing

Van Zyl, M.C.
Majuba. Die Onafhanklikheidsoorlog van die :
R 150     beskrywing

Venter, Al J.
Vorster's Africa :
R 250     beskrywing

Venter, C.
Die dagboek van krygsgevangene Stefanus Francois H :
R 500     beskrywing

Venter, M.Jos.
Joop gaan op kommando :
R 500     beskrywing

Verhoef, Grietjie (Samest
Die Anglo-Boereoorlog/The Anglo-Boer War :
R 450     beskrywing

Vine Hall, A.
Round the Camp Fire :
R 150     beskrywing

Von Benecke, Evans
Storms oor die Laeveld :
R 150     beskrywing

Von Konrat, Georg
Assault from within :
R 175     beskrywing

Waldstein, Sir Charles
What Germany is Fighting for :
R 175     beskrywing

Wassermann, Johan
A Warrior's Gateway. Durban and the :
R 1000     beskrywing

Watt, Steve
The Siege of Ladysmith :
R 100     beskrywing

Wessels, Andre
Anglo-Boer War Diary of Herbert Gwynne Howell :
R 1250     beskrywing

Wessels, Andre
Navorsingsmateriaal oor die Anglo-Boereoorlog :
R 350     beskrywing

Wessels, Andre (Hoofred.)
Egodokumente. Persoonlike Ervaringe :
R 450     beskrywing

Westlake, J. Q,C., L.L.D.
The Transvaal War :
R 250     beskrywing

Willan, Brian P. (Ed.)
Diary of the Siege of Mafeking :
R 275     beskrywing

Wolhuter, S.G.
The melancholy state :
R 200     beskrywing

Wulfsohn, Lionel
Rustenburg at War :
R 400     beskrywing